Mijn airbags zijn niet geactiveerd tijdens een auto-ongeluk. Wat nu? (2023)

Mijn airbags zijn niet geactiveerd tijdens een auto-ongeluk. Wat nu?

Is uw airbag niet geactiveerd bij een frontale aanrijding?
Heeft u airbagletsel opgelopen omdat uw airbags bij een ongeval niet zijn geactiveerd?

Ongeacht wie een front-end verkeersongeval heeft veroorzaakt, u verwacht dat uw airbags worden geactiveerd en u en eventuele passagiers in uw voertuig beschermen. Helaas mislukt de activering van de airbag tijdens een ongeval soms. Als jouwairbags zijn niet geactiveerd bij een ongevalkunnen u en uw passagiers ernstig en zelfs levensbedreigend letsel oplopen. In sommige gevallen kunt u een claim indienen bij de fabrikant van de airbag. Meestal zult u echter een schadevergoeding moeten eisen van de bestuurder die het auto-ongeluk heeft veroorzaakt.

Deze gids geeft meer informatie over hoe airbags u beschermen, mogelijke redenen waarom uw airbag niet is geactiveerd en een bespreking van aansprakelijkheid. Neem bij vragen over uw wettelijke rechten bij het activeren van airbags of andere aanrijdingssituaties contact op met de vakmanadvocaten voor auto-ongelukkenbij Dolman Law Group Accident Letsel Advocaten, P.A.

Airbags worden verondersteld bescherming te bieden tijdens ernstige verkeersbotsingen

Autofabrikanten begonnen halverwege de jaren tachtig airbags in voertuigen te plaatsen. Moderne motorvoertuigen hebben niet alleen frontale airbags, maar ook zij-airbags. Frontairbags zijn sinds 1999 standaard in alle personenauto's en autofabrikanten kunnen zij-airbags standaard of optioneel aanbieden. Dat meldt de National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA).Frontale airbags hebben meer dan 50.000 levens gered.

Bij een middelzwaar tot ernstig ongeval sturen de elektronische bedieningselementen van het airbagsysteem een ​​signaal om de airbags op te blazen. Dit gebeurt door het vrijkomen van onschadelijk gas. Dit proces gaat zo snel dat het soms letsel veroorzaakt. In de meeste gevallen wegen de veiligheid en bescherming van een airbag zwaarder dan het gevaar van verwondingen door airbags. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen echter niet worden blootgesteld aan het activeren van airbags, omdat dit ernstig letsel kan veroorzaken.

Mogelijke redenen waarom uw airbag niet is geactiveerd bij een ongeval

Het activeren van airbags is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de snelheid van een botsing, de betrokken voertuigen, de richting van de botsing, het ontwerp van het airbagsysteem en de locatie van crashsensoren.

Volgens de NHTSA kunnen enkele mogelijke redenen waarom uw airbag tijdens een crash niet is geactiveerd, zijn:

 • De omstandigheden van de crash waren niet ernstig genoeg om inzet te rechtvaardigen. Veiligheidsgordels bieden op zichzelf voldoende bescherming tijdens aanrijdingen met lage snelheid en lage impact.
 • Als u een nieuwer voertuig heeft, heeft u mogelijk een geavanceerd frontairbagsysteem. Soms schakelen deze geavanceerde systemen de passagiersairbags automatisch uit wanneer het systeem geen passagier detecteert of een klein persoon of kind in de stoel detecteert.
 • Geavanceerde zij-airbagsystemenook automatische deactivering van airbags wanneer een kind of klein persoon te dicht bij de airbag zit.
 • Airbags moeten worden vervangen nadat ze zijn geactiveerd. Eerdere eigenaren van een gebruikt voertuig hebben de airbags na een ongeval mogelijk niet vervangen, ongeacht of ze zijn geactiveerd of niet.
 • Systeem enfabricagefouten, inclusief defecte sensoren, elektrische componenten en modules, kunnen voorkomen dat een airbag wordt geactiveerd tijdens een aanrijding.
 • Bij zware aanrijdingenelektrische dradendie het airbagsysteem besturen, kunnen worden verbroken, waardoor deactivering ontstaat.

Waarom is mijn airbag niet geactiveerd bij een auto-ongeluk?

Airbags zijn niet ontworpen om in elke situatie te worden geactiveerd. Bij sommige ongevallen is het het beste als uw airbags niet worden geactiveerd. Als u betrokken was bij een van de volgende ongevallen, mag uw airbag niet geactiveerd zijn.

 • Kleine ongevallen of spatbordbuigers aan de voorkant van het voertuig
 • Ongevallen waarbij kleine dieren worden geraakt, zoals eekhoorns, honden en herten
 • Ongevallen waarbij u een stoeprand, bord of parkeerblok raakt
 • Ongevallen die ontstaan ​​door het raken van kuilen, verkeersdrempels of los grind
 • Ongevallen die weinig vertraging hebben van voor naar achter, zoalsaanrijdingen van achteren,aanrijdingen in de breedte, en rollovers

Als uw airbags niet zijn geactiveerd bij een auto-ongeluk, is het misschien gewoon waarvoor ze zijn ontworpen. Als uw airbag bijvoorbeeld niet is geactiveerd bij een frontale aanrijding, reed u mogelijk niet snel genoeg om de airbag te activeren. Een ervaren auto-ongelukadvocaat kan uw ongeval en uw zaak beoordelen om te bepalen of uw airbags verantwoordelijk waren voor de verwondingen die u opliep.

Florida No-Fault-verzekeringswetten

Bij kleine ongevallen met weinig materiële schade en licht of geen letsel maakt het niet uit of uw airbags bij een verkeersongeval worden geactiveerd. Florida is een van de weinige staten die een no-fault-verzekeringssysteem gebruikt. Inwoners van Florida die hun motorvoertuigen registreren, moeten minimaal $ 10.000 aan schade aan eigendommen (PDL) en bescherming tegen persoonlijk letsel (PIP) aanschaffen. Wanneer zich een ongeval voordoet, moeten de betrokkenen verzekeringsclaims indienen onder hun eigen polissen, ongeacht wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt.

De PIP-verzekering zonder schuld van Florida dekt 80 procent van de medische kosten en betaalt een arbeidsongeschiktheidsvergoeding gelijk aan 60 procent van uw loon tot aan de polislimiet. Ernstige ongevallen bereiken of overschrijden snel de limieten van de niet-schuldverzekering. Zodra uw dekking is uitgeput, kunt u buiten het no-fault-systeem stappen en aanvullende schadevergoeding eisen van elke partij die heeft bijgedragen aan het ongeval.

Als mijn airbags niet zijn geactiveerd bij een ongeval, zijn de airbags dan defect?

In sommige gevallen, wanneer een airbag niet wordt geactiveerd bij een auto-ongeluk, is dit te wijten aan een fabricagefout. Wanneer consumenten fabrikanten aanklagen omdat een defect product verwondingen heeft veroorzaakt, onderzoeken rechtbanken dezegevallen van productaansprakelijkheidom het specifieke type en de omvang van het defect te bepalen.

Een airbag kan drie verschillende soorten defecten hebben:

 • Ontwerpfout

Deze defecten treden op tijdens de conceptie van een product. De uitvoering van het ontwerp is gedaan volgens het ontwerp, maar het ontwerp is onveilig of anderszins gebrekkig. In het geval van airbags komen fabrikanten meestal pas op de hoogte van het defect als consumenten ongelukken hebben in voertuigen waar ze zijn geïnstalleerd.

 • Fabrieksfout

Zodra een veilig ontwerp van een airbag is goedgekeurd, beginnen bedrijven met de productie van het product. Tijdens deze fase kunnen fouten van werknemers, defecte apparatuur, verzendingsproblemen en materiaalbronnen een fabricagefout veroorzaken. Bij fabricagefouten is het ontwerp veilig, maar de uitvoering is gebrekkig.

 • Marketing-/informatiedefect

Dit soort defecten heeft te maken met de informatie die consumenten over het product krijgen van autoverkopers en fabrikanten. Soms kunnen informatiedefecten optreden wanneer bedrijven consumenten niet waarschuwen voor gevaren. Marketingfouten met betrekking tot airbags komen vaker voor wanneer een fabrikant misleidende uitspraken doet of zich bezighoudt met misleidende advertenties over veiligheid.

Takata airbagdefecten en terugroepactie

De Japanse Takata Corporation is verantwoordelijk voor de grootste terugroepactie van auto's in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De terugroepactie trof bijna elke autofabrikant en resulteerde in de terugroepactie vanmeer dan 60 miljoen voertuigen, volgens de National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA). De defecte airbags werkten, maar sommige ontploften terwijl consumenten gewoon in hun auto reden. De terugroepactie resulteerde in tientallen class action-rechtszaken tegen autobedrijven en Takata wegens defecte airbags. Het bedrijf zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan misleidende handelspraktijken.

Op basis van een rechterlijke uitspraak, Takataakkoord gegaan met de volgende voorwaarden:

 • Ze mochten niet deelnemen aan misleidende of misleidende reclame voor hun airbagsystemen.
 • Takata kon alleen beweren dat hun airbags veilig zijn als ze wetenschappelijk en technisch bewijs hebben om hun beweringen te ondersteunen.
 • Takata mag testgegevens niet vervalsen of manipuleren of willens en wetens onnauwkeurige gegevens verstrekken.
 • Takata kan geen airbagsysteem verkopen met dezelfde chemicaliën die ervoor zorgden dat hun airbags ontploften, behalve om te voldoen aan verplichtingen onder verschillende terugroepacties voor auto's.
Mijn airbags zijn niet geactiveerd tijdens een auto-ongeluk. Wat nu? (1)

Het is niet waarschijnlijk dat het uitvallen van uw airbags iets te maken heeft met de Takata-terugroepactie. Toch geeft de zaak een sterk voorbeeld van hoe het eruit ziet wanneer een fabrikant van auto's of auto-onderdelen aansprakelijk is voor verwondingen van consumenten. Bovendien is het ondernemen van juridische stappen tegen de fabrikant in een rechtszaak over een defecte airbag niet altijd de beste keuze voor degenen die letsel oplopen bij een auto-ongeluk.

Vaak vinden er veel airbag-gerelateerde ongevallen tegelijk plaats, en deze zaken worden uiteindelijk samengevoegd tot class action-rechtszaken. Bij een class action wordt al het geld dat een rechtbank aan schadevergoeding toekent, verdeeld over de personen die in de rechtszaak worden genoemd op basis van hun schadebedrag, en het kan jaren duren voordat u enige vergoeding ziet. U kunt echter individueel juridische stappen ondernemen tegen de airbagfabrikant. Het is echter geen gemakkelijke taak om te bewijzen dat zij even verantwoordelijk of meer verantwoordelijk zijn voor de schade dan de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Uiteindelijk moet u met een gekwalificeerde auto-ongelukadvocaat spreken en hen u laten adviseren over de beste handelwijze voor uw specifieke omstandigheden.

Wettelijke aansprakelijkheid bepalen wanneer uw airbags niet zijn geactiveerd bij een ongeval

Als uw airbags bij een ongeval niet zijn geactiveerd, kunt u besluiten een rechtszaak aan te spannen tegen de fabrikant. Wanneer u een rechtszaak aanspant tegen een fabrikant wegens defecte airbags, moet u nalatigheid van de kant van het bedrijf bewijzen.

Een rechtbank in Florida zal de auto- of airbagfabrikant alleen aansprakelijk stellen voor schade als u, met de hulp van een bekwame advocaat voor auto-ongelukken en productaansprakelijkheid, het volgende kunt bewijzen:

 • De airbags in uw voertuigen hadden moeten worden geactiveerd tijdens het verkeersongeval, maar dat gebeurde niet.
 • De airbags in uw voertuig zijn door een defect niet geactiveerd.
 • U liep verwondingen op omdat de airbags van uw voertuig niet geactiveerd werden.
 • De verwondingen die u opliep waren ernstig genoeg om u financiële verliezen of schade te berokkenen.

Een belangrijk voorbehoud is van toepassing op de bovenstaande omstandigheden als een andere bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt, waardoor uw verwondingen waarschijnlijk zijn veroorzaakt. Als u schadevergoeding eist van de auto- of airbagfabrikant in een rechtszaak over persoonlijk letsel, moet u eigenlijk bewijzen dat de verwondingen die u opliep veel erger waren dan ze zouden zijn geweest, omdat uw airbag niet werd geactiveerd wanneer dat had moeten gebeuren.

Een ervaren auto-ongelukadvocaat kan uitleggen of het aanspannen van een rechtszaak over een defecte airbag voor u de beste optie is om verliezen in verband met uw ongeval terug te verdienen. Deze beslissing kan betrekking hebben op het raadplegen van experts, zoals ingenieurs en specialisten op het gebied van ongevallenreconstructie, die een deskundig oordeel kunnen geven over de vraag of de airbag defect was en ervoor zorgde dat u ernstiger letsel opliep. Tenzij u catastrofale verwondingen heeft opgelopen waardoor u niet meer kunt werken of uw geliefde catastrofale verwondingen heeft opgelopen, is het waarschijnlijk de beste manier om juridische stappen te ondernemen tegen de bestuurder die in gebreke is gebleven en zijn of haar verzekeringsmaatschappij.

Verliezen herstellen na een auto-ongeluk

Als u afziet van het aanspannen van een rechtszaak tegen de auto- of airbagfabrikant nadat uw airbags niet zijn geactiveerd, moet u mogelijk een schadevergoeding eisen van de bestuurder die in gebreke is gebleven nadat uw PIP-verzekeringsdekking is uitgeput.

Als u een schikkingsovereenkomst bereikt of als de rechtbank in uw voordeel beslist, kunt u sommige of alle van de volgende economische en niet-economische verliezen in verband met uw ongeval en verwondingen verhalen:

 • Kosten medische behandelingbuiten uw PIP-verzekering, inclusief ambulance- en hulpdiensten, ziekenhuisverblijf, doktersbezoeken, operaties, nazorg, reizen van en naar het ziekenhuis of de dokter, diagnostische beeldvorming, laboratoriumtests en voorgeschreven medicatie
 • Geschatte toekomstige medische behandelingskostenwanneer een ongeval ernstige verwondingen veroorzaakt die uitgebreid herstel vereisen of een blijvende toestand of invaliditeit die voortdurende en onbeperkte zorg vereist
 • Kosten in verband met revalidatie,zoals fysiotherapie, bezigheidstherapie, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en elke andere therapie die slachtoffers van ongevallen helpt weer te functioneren of te leren omgaan met verwondingen en handicaps
 • Verloren loon buiten PIP-dekkingvoor ontbrekend werk als gevolg van het ongeval, verwondingen, ziekenhuisopname en herstel
 • Geschatte toekomstige verloren lonenof verlies van verdiencapaciteit wanneer catastrofaal letsel u ervan weerhoudt om terug te keren naar uw vorige baan of om in de toekomst enige vorm van betaald werk te zoeken
 • Kosten die gepaard gaan met het aanpassen van uw woningom het toegankelijker te maken, zoals het installeren van een rolstoelhelling, het installeren van handgrepen en leuningen in badkamers en door uw hele huis, of het bouwen van een verdieping op de begane grond als u na uw ongeval de trap niet op en af ​​kunt gaan
 • Vervangingskosten gerelateerd aan dienstenu voor uw huishouden zorgde vóór uw ongeval, zoals gazononderhoud, zwembadonderhoud, huishoudelijke reparaties, schoonmaken, wassen, koken, boodschappen doen en kinderopvang
 • Lichamelijke pijn en last van je blessures
 • Emotionele pijn en last van uw blessures
 • Verlies van partnerschap met een echtgenoot
 • Verminderde kwaliteit van leven
 • Littekens en misvorming
 • Andere niet-economische verliezen die op uw zaak van toepassing zijn
Mijn airbags zijn niet geactiveerd tijdens een auto-ongeluk. Wat nu? (2)

Advocaten en rechtbanken verwijzen naar deze schade als compenserende schadevergoeding, toegekend aan een slachtoffer van een ongeval om hen te compenseren voor verliezen in verband met hun ongeval en verwondingen. Rechtbanken in Florida kennen soms ook punitieve schadevergoeding toe die bedoeld is om de beklaagde te straffen voor hun daden. Rechtbanken behouden echter een punitieve schadevergoeding voor minder vaak voorkomende ongevallen waarbij sprake is van opzettelijke schade of grove nalatigheid. Als een dronken bestuurder bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft veroorzaakt, kan de rechtbank overwegen een punitieve schadevergoeding toe te kennen.

Betrokken raken bij een ernstig auto-ongeluk en daarbij letsel oplopen, is een traumatische gebeurtenis die de rest van uw leven gevolgen kan hebben voor u en uw gezin. Je afvragen of de inzet van je airbags een deel van je pijn en stress had kunnen voorkomen, kan de zaken alleen maar erger maken. Als u bij een ongeval letsel heeft opgelopen en uw airbags niet zijn geactiveerd,contactonze ervaren auto-ongelukadvocaten zo snel mogelijk. De toegewijde letselschadeadvocaten van Dolman Law Group kunnen u door het proces van verzekeringsclaims begeleiden en de beste strategie voor u bedenken om de schadevergoeding te krijgen die u verdient.

Dolman Law Group Ongeval Letseladvocaten, PA
800N Belcher Rd
Clearwater, FL 33765
(727) 451-6900

Matthew Dolman

Letselschadeadvocaat

Dit artikel is geschreven en beoordeeld door Matthew Dolman. Matt is sinds 2004 werkzaam als advocaat voor civiele zaken, letselschade, productaansprakelijkheid en massale onrechtmatige daad. Hij heeft meer dan 11.000 letselslachtoffers vertegenwoordigd en heeft gediend als hoofdadvocaat in meer dan 1000 rechtszaken. Matt is een levenslang lid van het Million Dollar Advocates Forum en het Multi-Million Dollar Advocates Forum voor het oplossen van individuele zaken van respectievelijk meer dan $ 1 miljoen en $ 2 miljoen. Hij is ook meerdere keren door zijn collega's geselecteerd als Florida Superlawyer en als lid van Florida's Legal Elite. Verder is Matt talloze keren in de media geciteerd en is hij een veelgevraagd spreker over een verscheidenheid aan juridische kwesties en onderwerpen.

Kom meer te weten

FAQs

Hoe activeer je een airbag? ›

Het airbag regelapparaat stuurt de airbagmodules aan om de airbag te activeren. Een andere taak van het airbag regelapparaat is om alleen de airbags te activeren op de plaatsen waar passagiers zitten. Er zit een speciale sensormat onder de stoelbekleding die registreert of dat er iemand op de stoel zit.

Waarom komt bij een aanrijding de airbag er niet uit? ›

Een airbag wordt niet geactiveerd door snelheid maar door vertraging. Als de auto een vertraging ondergaat groter dan 12m/s² zal de airbag geactiveerd worden ongeacht de rijsnelheid.

Is het verplicht om een airbag te hebben? ›

Tegenwoordig zitten in alle nieuwe auto's standaard airbags, echter is het aanwezig zijn van airbags in Nederland niet wettelijk verplicht. Een airbag wordt gezien als extra veiligheid in je auto, omdat het extra bescherming biedt voor zowel de bestuurder als de passagiers.

Kan je de airbag uitzetten? ›

Voor het uitschakelen van de airbag kun je het instructieboekje van de auto raadplegen. Als de handleidingen hierover geen uitsluitsel geven, is het ook bij autostoeltjes die in de rijrichting staan raadzaam de front airbag uit te schakelen.

Waar zit sensor airbag? ›

De sensormatten bevinden zich soms alleen in de passagiersstoel, maar zijn bij de modernste systemen ook in de bestuurdersstoel en in de achterbank geïntegreerd. Zowel infrarood- als ultrasonische sensoren kunnen worden gebruikt.

Kan een airbag afgaan zonder stroom? ›

Als de stekker los is, sluit de brug en kan de airbag nooit afgaan door statische elektriciteit. Werk dus nooit aan een airbag als de stekker nog is aangesloten!”

Wie is er fout bij een aanrijding? ›

De verkeersregels en verkeersfouten bepalen wie fout zit bij een aanrijding. In veel gevallen delen partijen de schuld en de kosten. Automobilist A verleent geen voorrang en automobilist B rijdt te hard. Dan zitten beiden fout en delen ze de schuld.

Wat moet je doen als je een aanrijding hebt gehad? ›

Bel 112. Verleen alvast eerste hulp. Als het niet strikt nodig is (voor bijvoorbeeld de veiligheid), verplaats een gewonde dan niet, maar leg wel iets warms over hem of haar heen, zoals een jas of een deken.

Wat doe je als je een aanrijding hebt gehad? ›

Bel 112 voor een ambulance of politie. Dit is in Nederland niet nodig bij lichte blikschade. Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al je gegevens achter te laten.

Hoe snel klapt airbag uit? ›

De airbag wordt geactiveerd bij een aanrijding en klapt in 0,01 tot 0,05 seconde uit.

Waarom worden airbags gestolen? ›

De gestolen airbags, koplampen en complete navigatiesystemen worden gebruikt voor herstel na schade. De onderdelen verdwijnen soms naar Oost-Europa, maar ook in Nederland worden ze 'hergebruikt'.

Hoeveel kost het om airbag te maken? ›

Airbag reset, reparatie of vervangen: de kosten

Airbag reparatiekosten: 120 – 1.200 euro per stuk. Airbag vervangen: 200 – 1.200 euro per stuk. Alle airbags + module en sensoren vervangen: 2.200 – 7.100 euro.

Hoe weet ik of mijn airbag werkt? ›

Wanneer het airbag lampje brandt, kunt u er nooit zeker van zijn dat de airbags werken. Er is geen test waarmee u kunt kijken of de airbags wel of niet werken. Airbags worden alleen geactiveerd wanneer de vertraging die door de G-sensor doorgegeven wordt een bepaalde waarde bereikt.

Hoeveel km per uur airbag? ›

Door de ontploffing en gasvorming wordt de airbag razendsnel gevuld/uigevouwen. De airbag komt met ongeveer 300 kilometer per uur naar voren.

Wat betekent airbag Fehler? ›

Het airbaglampje is een indicator dat er iets niet goed is met het airbagsysteem. Wanneer het blijft branden, kan dat dus betekenen dat er een probleem is met de airbags zelf, maar ook dat er een ander onderdeel kapot is.

Waar zorgt een airbag voor? ›

Een airbag wordt met een luide knal in een fractie van een seconde opgeblazen. De airbag zorgt er samen met de veiligheidsgordel voor dat de inzittenden niet naar voren schieten en beperken zo de kans op ernstig letsel.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 27/09/2023

Views: 6060

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.